.

Coaching voor Volwassenen

 

U gaat samen met de coach op zoektocht naar de oplossing van een probleem, zodat u deze kunt gebruiken, in situaties die als lastig ervaren worden.

Ieder mens heeft kwaliteiten en sommige kunnen nog verder ontwikkeld worden.

We gaan uit van mogelijkheden, niet van problemen.

Door middel van gesprektechnieken, spelvormen en creatieve werkvormen ga ik met u op zoek naar de sleutel voor het probleem.

 

Problemen waar volwassenen tegen aan kunnen lopen:

- Problemen op het werk.

- Problemen in relaties

- Onzekerheid

- Rouw/verdriet (klik hier)

- Gestolde rouw (nog niet afgerond rouwproces uit het verleden)

- Verminderde weerbaarheid/pesten

- Verminderde sociale vaardigheden

- Eenzaamheid

- Problemen met solliciteren

- Moeite met spreken in het openbaar

- Faalangst

- Stress

- ADHD/ADD

- PDD-NOS

 

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven !