.

Kinder- en opvoedcoaching

 

Kind zijn is best lastig, je moet nieuwe dingen leren, de wereld  ontdekken en jezelf leren kennen. Soms gaat dit niet vanzelf en is een beetje hulp welkom.

De kindercoach gaat samen met het kind en de ouders op zoek naar de oplossing van het probleem.

Een kindercoach laat het kind zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden ontdekken. Het kind leert de oplossing in zichzelf te zoeken en te gebruiken. We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals gesprekstechnieken, spelvormen en creatieve werkvormen. Een kindercoach gaat altijd uit van de mogelijkheden van het kind en niet van de problemen die het kind of de omgeving ervaart.

Ouder zijn en opvoeden is lastig, soms is het fijn om een beetje hulp te krijgen bij het opvoeden.

 

Problemen waar kinderen en ouders tegen aan lopen kunnen zijn:

- Onzekerheid bij ouder en/of kind

- Negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen (klik hier)

- Pesten/verminderde weerbaarheid (klik hier)

- (Faal)angst

- Beelddenken

- Dyslexie/dyscalculie

- Leerproblemen

- Problemen binnen het gezin

- Rouw en verdriet bij dood of echtscheiding (klik hier)

- Eetproblemen

- Meer- of hoogbegaafdheid

- Bedplassen

- Liegen

- Stelen

- Autisme spectrumstoornissen/PDD-NOS

- ADD/ADHD

- Straffen

- Gedrag van pubers

 

Kinderen hebben liefde nodig, vooral wanneer ze het niet verdienen !